Svimmelhed og balance

Svimmelhed er et meget almindeligt symptom, som kan skyldes alt lige fra helt banale ting som en helt almindelig forkølelse, væskemangel eller travlhed til mere alvorlige tilstande.

Balanceapparatet sidder ved det indre øre, og sygdomme omkring det indre øre og de omkringliggende nervebaner giver en karakteristisk svimmelhed.

Hos Budolfi Privathospital har vi mange års erfaring i udredning af svimmelhed og balanceproblemer. Nedenfor ses en række af de hyppigst forekommende årsager.

Svimmelhed kan skyldes løse øresten. Løse øresten medfører anfaldsvis svimmelhed af sekunder til minutters varighed. Anfaldene opstår typisk ved at man vender sig i senge fra ryg til side. Problemet kan ofte gå i selv men ved tilbagende episoder, kan behandlig være nødvendigt.

Tilstanden er ufarlig men kan være meget generende. Når diagnosen er stillet er behandlingen forholdsvis nem. Vores erfarne personale har mange års erfaring i at udføre manøvre, der afhjælper problemer med løse øresten.

Virus på balancenerven viser sig om længerevarende svimmelhed, der kan give samme fornemmelse som søsyge. Med tilstanden følger ofte opkastninger over flere dage med langsom gradvis bedring.

Ved mistanke om virus på balancenerven vil en del af udredning bestå i at udelukke andre årsager til svimmelhed og balanceproblemer.

Virus på balancenerven vi fortage sig af sig selv over tid.

Ved Méniéres sygdom ses meget ubehagelige og tilbagevendende anfald med svimmelhed og samtidig hørenedsættelse, trykken for ørerne, tinnitus og forvrænget opfattelse af lyd. Hyppigheden af anfaldene varierer fra person til person. I modsætning til løse øresten vil svimmelheden ofte vare mere end 20 min.

Méniéres sygdom er en godartet men kronisk tilstand, som tiltager over tid.

Udredning for Méniéres forgår typisk ved at foretage en række forskellige prøver, som hjælper med at udelukke andre bagvedliggende årsager til symptomerne.

På nuværende tidspunkt findes der ikke en endelig behandling af Méniéres sygdom, men der er flere muligheder for at afhjælpe symptomer som svimmelhed og kvalme.

En konstant lyd i øret kan være ganske generende. Nogle kan gradvist vænne sig til at abstrahere fra lyden, og for andre kan Tinnitus nærme sig at være invaliderende.

Udredning af Tinnitus starter oftest med en grundig høreprøve. Ud fra denne laves en vurdering af udredningsbehov og behandlingsmuligheder.

Tinnitus kan skyldes tidligere støjskader, men det kan også skyldes forskellige tilstande i mellemøret eller ved hørenerven, hvorfor en videre udredning kan være nødvendig.

I nogle tilfælde skyldes Tinnitus en hørenedsættelse, og her vil et høreapparat ofte have en gavnlig effekt.

Hos Budolfi Privathospital har vi mange års erfaring i udredning af patienter med Tinnitus.

(I nogle tilfælde kan Tinnitus behandles med en operation?)

Tinnitus behøver ikke at være en konstant lyd eller susen. Lyden kan være pulserende, og denne form for Tinnitus kan skyldes både et lavt og et højt blodtryk, en infektion eller anden godartet tilstand. I sjældne tilfælde kan årsagen være hjerte-karsygdomme eller en tumor.

Hos Budolfi Privathospital vil du altid møde en erfaren og dygtig ørelæge, som sørger for en grundig udredning af dine symptomer.